อย. ฟันซ้ำ โรงงานน้ำแข็งต้นเหตุแก๊สแอมโมเนียรั่ว พบชุ่ย ปล่อยโรงงานสกปรก ไม่ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักร
20 เมษายน 2567

จากเหตุการณ์ แก๊สแอมโมเนียรั่วจากโรงงานผลิตน้ำแข็งที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กลางดึกคืนวันที่ 17 เมษายน 2567 เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบสถานที่ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

และได้รับรายงานว่า สสจ.ชลบุรี ได้เข้าตรวจสอบในวันที่ 18 เมษายน 2567 โรงงานต้นเหตุชื่อโรงงานน้ำแข็งราชา ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนชัยพรวิถี (ซอยหนองปรือ) หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการตรวจโรงงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ GMP ปล่อยโรงงานสกปรก ไม่ดูแลให้ถูกสุขลักษณะ ขาดการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่น่าจะเป็นสาเหตุของแก๊สแอมโมเนียรั่ว สสจ.ชลบุรี ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสั่งให้โรงงานหยุดการผลิตน้ำแข็งจนกว่าจะแก้ไขโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี หากพบไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือพบสารอันตรายปนเปื้อนจะดำเนินคดีเพิ่มเติม

และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำ อย. ได้แจ้ง สสจ. ทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำแข็งทุกแห่งว่าสถานที่ผลิตถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน GMP หรือไม่ โดยเฉพาะระบบทำความเย็น ท่อแก๊สแอมโมเนีย มีการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปีหรือไม่ หากตรวจพบโรงงานใดปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

หากพบการกระทำผิด ผู้บริโภคแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line: @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

**************************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว 20 เมษายน 2567  ข่าวแจก 146 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ

คลังรูปภาพ