ด่วน!!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายเฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณา 1 อัตรา
10 พฤศจิกายน 2566

ด่วน!!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายเฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณา

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามฯ (ศรป.)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร เฝ้าระวัง 13000  2566.jpg