ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน เฝ้าระวัง และตรวจสอบโฆษณา และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
22 กันยายน 2566

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ศรป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน เฝ้าระวัง และตรวจสอบโฆษณา และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำโดย อาจารย์ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลังรูปภาพ